Vložil
Kategorie:
Nezařazené

Výzva obcí vládě: komunitní energetika je tady také, je třeba se jí zabývat

Na začátku týdne skončilo meziresortní připomínkové řízení k finálnímu návrhu klimaticko-energetického plánu ČR, který zveřejnilo Ministerstvo průmyslu ČR. Plán mimo jiné stanovuje cíle pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030. Hrubě však opomíjí významnou část projektů OZE - tzv. komunitní energetiku, v rámci které vlastní a provozují OZE obce a města. Podle informací Komory OZE je v ČR obcí , které využívají nějaký obnovitelný zdroj energie, necelá stovka. 

Vyzýváme vládu, aby se v klimaticko-energetickém plánu České republiky zabývala i komunitní energetikou

Ta přitom hraje v západní Evropě, ale i v klimaticko-energetických plánech dalších členských zemí EU důležitou roli. Za významnou součást plánovaného rozvoje OZE ji považují i hlavní byznysové asociace reprezentující OZE – Komora obnovitelných zdrojů energie a Svaz moderní energetiky. Její zohlednění v českém klimaticko-energetickém plánu doporučila letos v červnu i Evropská komise. Na druhé straně jsou zde i subjekty, které by vznešené klimatické cíle mohly životně ohrozit, zejména by se to týkalo celého českého průmyslu, jak upozornil Martin Hájek, ředitel teplárenského sdružení na konferenci pořádané TA ČR.

 

Sdružení místních samospráv ČR od začátku příprav klimaticko-energetického plánu opakovaně upozorňuje Ministerstvo průmyslu ČR na absenci jakýkoliv smysluplných návrhů, které by mohly rozvoj komunitní energetiky zajistit. Vyzýváme tak vládu, aby ve spolupráci s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem učinila v klimaticko-energetickém plánu ČR tyto konkrétní změny:

 

  • doplnila cíle a trajektorie rozvoje pro komunitní energetiku
  • doplnila detailnější plány, nástroje a politiky pro rozvoj komunitní energetiky

Komunitní energetika je významnou součástí sektoru obnovitelných zdrojů v řadě západoevropských zemí. Zapojením obcí a občanů umožňuje nejen spravedlivější rozdělení souvisejících ekonomických výhod, ale posiluje lokální energetickou soběstačnost a občanskou uvědomělost. „Dobře naprojektované a zpracované komunitní projekty obnovitelné energie jsou přínosné pro budoucnost obcí, mohou zajistit úsporu finančních prostředků a také zlepšit životní prostředí. Sdružení místních samospráv ČR proto podporuje uplatnění komunitní energetiky v klimatické-energetickém plánu,” uvedla ředitelka Sdružení místních samospráv ČR Jana Přecechtělová.

Z příkladu zpackaného rozvoje fotovoltaiky v letech 2009 a 2010, označovaného jako “solární boom”, plyne zároveň poučení, že bez férovějšího přístupu k místním obcím a komunitám nelze dlouhodobě očekávat ani úspěšný rozvoj velkých komerčních projektů OZE.*

/tz, ev/