Zákon o zadávání veřejných zakázek má svůj ucelený knižní komentář. Pomocník na dalších deset let?

Více než dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl k 1. říjnu 2016 nahrazen zcela novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. V těchto dnech přichází na knižní trh publikace Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, která předkládá ucelený výklad zákona o zadávání veřejných zakázek, jejž autoři považují za aktuální a správný, popřípadě uvádí ke sporným pasážím pro lepší ilustraci i určitou názorovou polemiku.

Včera odpoledne jsme byli v pražském sídle advokátní kanceláře MT Legal účastníky slavnostního křtu publikace Zákon o zadávání veřejných zakázek, jak ji v těchto dnech čtenářům přináší nakladatelství C. H. Beck a jejímiž autory jsou David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný a Milan Šebesta a kolektiv. Křtu se ujal poradce ministryně Karly Šlechtové Pavel Herman.
Jak uvedl vedoucí autorského kolektivu Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., s jehož jménem se lze čas od času setkávat i pod texty v rubrice Legislativa časopisu Moderní obec, tento komentář se jeho autoři snažili „koncipovat nejen jako výkladový text, ale jako souhrnný materiál, v němž by čtenář měl najít téměř všechno, co se konkrétního ustanovení týká“.
Úplnou novinkou pak podle slov Davida Dvořáka je to, že v publikaci jsou citována relevantní ustanovení evropských zadávacích směrnic, přičemž autorský kolektiv se snažil o to, komentovat je ve vztahu k národní právní úpravě. Komentář dále obsahuje srovnání s předchozí úpravou a výklad ustanovení je vždy uzavřen judikaturou, ať už evropskou, nebo národní.
Autoři, vesměs partneři MT Legal, advokátní kanceláře, i další jejich spolupracovníci přípravě publikace věnovali zhruba 3500 evidovaných hodin, což obnáší 411 pracovních dnů s osmiapůlhodinovou pracovní dobou.
Celý zákon má 279 paragrafů, takže každému z nich publikace v průměru věnuje 4,5 strany.
Na otázku, jak dlouhou „životnost“ bude mít tato publikace, než se opět změní legislativa veřejného zadávání, kmotr knihy Pavel Herman s úsměvem opáčil, že by tato životnost mohla činit zhruba deset let.*
/rš/
K foto:
Křest publikace: zleva autoři Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a David Dvořák (partneři MT Legal, advokátní kanceláře) a kmotr publikace Pavel Herman, poradce ministryně Karly Šlechtové.
Foto: autor

Komentáře ke článku 24

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *